Fotogalerie

Dětská Vánoční dřevodílna

Fotogalerie z naší akce v OC Futurum v Hradci Králové, kde jsme praktickou formou prezentovali dětem a rodičům to, co děláme.

Fotogalerie toho, co děti vytvořily

Vyrábíme dřevěné polotovary, ze kterých žáci zhotovují vlastní rukou hračky, dárkové předměty atd. Děti s přírodními materiály velmi rády pracují. Tato tvořivá činnost vhodně rozvíjí jemnou motoriku, fantazii, samostatnost a vůbec praktickou zručnost, kterou žáci v poslední době tolik postrádají.
Práce s těmito materiály odpovídají novému ŠVP, lze je tedy zařadit do nejrůznějších předmětů jako prvouka, pracovní výchova, výtvarná výchova atp.

Používané dřevo
  • Smrk
  • Buk
  • Modřín
  • Lípa