Semináře pro pedagogy

V rámci rozvoje polytechnické výchovy pořádáme semináře pro pedagogy MŠ, obou stupňů ZŠ , vychovatele i pracovníky DDM. Menší část semináře je věnovaná teorii práce se dřevem. V delší – praktické části si všichni vyzkouší práci s našimi polotovary. Většina seminářů je pořádána místními akčními skupinami (MAS) v rámci jejich místního akčního plánu (MAP). Od podzimu 2020 probíhají semináře i online. V případě zájmu o seminář nás kontaktujte a seminář společně připravíme.

Ohlasy na naše semináře